Etapele de executie pentru o locuinta individuala


Structura tipica a etapelor de executie

Pentru o locuinta individuala cu o suprafata desfasurata de cca 200mp si un regim de inaltime P+1E:

1. Predare-primire amplasament – Beneficiar – Constructor
2. Instalare echipe de lucru si Organizare de santier
3. Pregatire suprafata teren si decapare strat vegetal
4. Amplasare constructie fata de limitele de proprietate si trasare axe constructie conform proiect.
5. Sapatura fundatii si verificare natura teren de fundare de catre geotehnician
6. Turnare beton egalizare fundatii
7. Realizare fundatii (cofraj, armare, carcase stalpi, turnare, compactare beton)
8. Realizare straturi umplutura sub placa de la cota -0.07
9. Montare conducte instalatii sanitare(alimentare cu apa si canalizare)
10. Realizare placa de la cota -0.07 (cofraj, armare, betonare, compactare beton, tratare suprafata beton proaspat)
11. Realizare stalpi de beton armat la nivelul parterului (cofraj, armare, betonare, compactare beton)
12. Realizare planseu(grinzi si placa) peste parter cota +2.78 (cofraj, armare, betonare, compactare beton, tratare suprafata beton proaspat)
13. Executie scara acces parter-etaj1 (cofraj, armare, betonare, compactare beton, tratare suprafata beton proaspat)
14. Realizare stalpi de beton armat la nivelul etajului 1 (cofraj, armare, betonare, compactare beton)
15. Executie grinzi de beton armat mansarda de la cota variabila(cofraj, armare, betonare, compactare beton, tratare suprafata beton proaspat)
16. Executie pereti de zidarie, inclusiv buiandrugi,centuri,stalpisori
17. Realizare structura de lemn sarpanta acoperis
18. Montaj invelitoare acoperis si accesorii
19. Montare tamplarie exterioara
20. Realizare compartimentari interioare si termosistem fatade
21. Montare tamplarie interioara
22. Executie instalatii electrice interioare
23. Executie finisaje exterioare si interioare
24. Montare obiecte sanitare
25. Curatenie generala cladire
26. Receptia la terminarea lucrarilor
27. Curatenie incinta, amenajari exterioare(daca este cazul) si eliberarea organizarii de santier
28. Remedieri si reparatii(daca este cazul)
29. Receptia finala, Predarea amplasamentului si a Constructiei catre Beneficiar

Precizari:
-primele 18 etape dureaza in medie cca 2 luni;
-etapele19-29 dureaza in medie 1 luna;