Ce alte documentatii pot fi furnizate la cerere?


Arhitectura, rezistenta, instalatii termice, sanitare, electrice
Detalii de executie pentru documentatiile livrate

Planuri urbanistice de detaliu si zonale

Studii geotehnice
Observatii de teren, investigatii geotehnice prin executarea de foraje cu prelevare de probe de teren pentru analize de laborator geotehnic; determinarea parametrilor fizici de stare si a caracteristiclor de deformabilitate ale terenului de fundare; documentare si analiza de specialitate privind conditiile geo-structurale si geotehnice specifice zonei precum si conditiile seismologice.

Expertize
Expertize tehnice intomite de expert autorizat necesare in cazul alipirii la constructii existe sau interventii asupra unor constructii existente (extinderi, suprainaltari, consolidari, recompartimentari).

Ridicari topografice si cadastru
Lucrari de cadastru pentru terenuri si constructii: alipiri, dezmembrari, actualizari documentatii cadastrale, trasari.

Mai multe detalii pe pagina Servicii