Care sunt actele necesare demararii proiectului?


Actele necesare demararii proiectului:

1. Certificat de Urbanism valabil in copie (nelegalizata)

Documentatia necesara obtinerii certficatului de urbanism se va intocmi gratuit de catre noi pentru clientii care au achitat deja avansul pentru un proiect.

2. Act de proprietate in copie (nelegalizata)

Titlul de proprietate, contractul de vanzare-cumparare sau alt act doveditor privind dreptul de proprietate sau de construire pe terenul respectiv.

3. Planuri cadastrale 1/500 si 1/2000 in copie (nelegalizata)

Pentru o trasare exacta a terenului pe care va fi edificata constructia se recomanda punerea la dispozitia proiectantului si a listei de coordonate GPS daca aceasta exista

4. Studiu geotehnic

Mai multe detalii in pagina Ce este studiul geotehnic.